Restaurant 9 nus mariner
/

Un tastet de l'Empordà

 

Bases pel Sorteig d'un cap de setmana per 2 persones amb esmorzar inclòs al Hotel Gastronòmic Es Portal de l'Empordà

(de moment està ajornat per l'estat d'alarma del Covid-19)

“#emporda9nusmariner"

Guanya un cap de setmana a l'hotel gastronomic es portal de pals_1
Guanya un cap de setmana a l'hotel gastronomic es portal de pals_1
Guanya un cap de setmana a l'hotel gastronomic es portal de pals (5)_1
Guanya un cap de setmana a l'hotel gastronomic es portal de pals (5)_1


ORGANIZADOR:

Restaurant 9 nus Mariner de Terrassa (des d’ara, l’ «Organitzador» i el «Site», respectivament).

BASES:

El restaurant 9 nus Mariner convoca un Sorteig d’un cap de setmana per a 2 persones (dormir i esmorzar inclosos) a Hotel Gastronòmic Es Portal situat a la carretera de Pals a Torroella de Montgrí, 17 - 17256 Pals (Empordà), mitjançant l’ús de les xarxes socials d’Instagram i Facebook.

https://www.esportalhotel.com/

I es regirà per les següents bases:

1. Tema: Les persones que desitgin participar en el Sorteig hauran de publicar en aquestes xarxes fotografies o vídeos que reflecteixin la seva estada al restaurant durant els sopars de nit. La temàtica, per tant, és lliure.

2. Participants: Persones físiques majors d’edat, residents a Terrassa o a municipis del voltant dins la província de Barcelona. No podran participar en el Sorteig empleats de l’Organitzador, ni qualsevol persona que hagi participat en l’organització del Sorteig.

Només podran participar els clients que hàgin sopat al restaurant el 9 nus mariner durant el període vàlid pel Sorteig i que s’indicarà en la seva publicitat.

3. Presentació i condicions: La inscripció en el Sorteig és gratuïta i implica que el participant tingui un perfil obert de forma pública, i que respecti las condicions de les dues xarxes socials.

Per la participació en el Sorteig, els usuaris hauran de penjar i identificar la seva fotografia amb el hashtag “#emporda9nusmariner", en la seva descripció, en el moment de publicar-la a Facebook o Instagram, així com seguir el compte del 9 nus mariner de la xarxa en que decideixin participar.

Cada participant podrà pujar tantes fotografies com vulgui durant el període del Sorteig i també seran admesos gifs, vídeos o animacions. Qualsevol contingut que l’Organitzador consideri no adequat, inapropiat, ofensiu, violent, sexista, racista, o que vulneri els drets fonamentals de les persones, serà exclòs del sorteig.

El Sorteig es farà davant de públic de l’establiment i l’Organitzador es posarà en contacte amb el guanyador. Es donarà a conèixer el guanyador del Sorteig, publicant el nom i la imatge guanyadora mitjançant els canals de comunicació de l’Organitzador (pàgina web i xarxes socials).

El guanyador haurà de presentar el rebut del sopar al restaurant 9 nus mariner per acreditar que va sopar durant el termini vàlid per participar en el Sorteig. En cas de no poder-ho acreditar és considera no vàlid i es repetirà el Sorteig.

4. Termini de participació: En la publicitat del Sorteig s’indicarà el període vàlid per participar.

5. Premi: El guanyador rebrà el següent premi: Un cap de setmana per a 2 persones (dormir i esmorzar inclosos) a Hotel Gastronòmic Es Portal situat a la carretera de Pals a Torroella de Montgrí, 17 - 17256 Pals (Empordà).

La data vàlida per l’estada es publicarà en la publicitat del Sorteig.

El premi no podrà ser bescanviat pel seu valor en metàl·lic ni es podrà variar el dia d’estada en l’establiment indicat.

El guanyador es compromet a publicar a les seves xarxes socials fotos de la seva estancia al hotel i fer un escrit de l'experiència del cap de setmana a les xarxes del restaurant el 9 nus mariner.

L’acceptació del premi pel guanyador, suposa donar el consentiment a l’Organitzador perquè pugui utilitzar, amb finalitat divulgativa, el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquest Sorteig.

6. Cessió de drets: Els participants assumeixen la responsabilitat en quan a l’autoria de las imatges o vídeos que enviïn i cedeixen els seus drets de reproducció i comunicació, amb la finalitat de que l’Organitzador pugui utilitzar-les en qualsevol dels canals necessaris, a efectes de comunicació i divulgació.

Els participants tindran cura dels drets de imatge de les persones que poguessin aparèixer en les seves fotografies o vídeos, no infringint drets de tercers i fent-se els únics responsables pels drets que es poguessin derivar d’aquest fet. L’Organitzador queda eximit de qualsevol responsabilitat al respecte.

7. Protecció de dades: Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el Sorteig, que els continguts i comentaris que puguin ser publicats en aquestes xarxes socials, puguin ser compartits amb la resta d’usuaris de les mateixes, així com en altres canals com la web i altres perfils socials de l’Organitzador.

8. Responsabilitats: Els participants no poden transmetre (pujar) arxius ni comentaris, que continguin virus, o que puguin ser perjudicials per qualsevol equip informàtic, tauletes, o telèfons mòbils.

L’Organitzador es reserva el dret de: -excloure qualsevol participació, o a qualsevol participant, en cas de que no reuneixin els requisits descrits en les presents bases i terminis de participació, o contravinguin les normes del Sorteig.

L’Organitzador podrà anular el present Sorteig, o suspendre’l, o be canviar alguna de les seves condicions, si per causes tècniques, o d’altres alienes a la seva voluntat, no es pogués acomplir amb el normal desenvolupament del mateix´, segons el que s’estableix en les presents bases.

9. Acceptació de las bases: La participació en la present convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i de les normes de les dues xarxes socials. 

https://www.esportalhotel.com/

 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram